Brïna Ghöl

Description:

Brïna is de aangenomen dochter van Arkan, een centurio in het kerniaanse leger, die haar als baby meenam nadat het leger haar ouders had geëxecuteerd wegens verraad. Ze is vooral door haar moeder opgevoed, aanhanger van de godin Cythaerea. Als half-ogre heeft ze de lompheid van de reuzen meegekregen, maar ze probeert het goede te zien in elke persoon. Nieuwsgierig, licht ontvlambaar als het op rechtvaardigheid aankomt en altijd in voor en feestje.

Bio:

“Ga je vader zoeken, ik mis hem zo hard” De manier waarop moeder het haar zei had iets onwezenlijks. Niets van het drama dat ze kende uit de toneelstukken. Moeder bleef staren naar haar borduurwerk. De naald ging op en neer met een mathematische precisie. Het was geen bevel, geen smeekbede, geen retorische vraag. Het was een bevestiging van wat ze allebei wisten: Arkan was dood. Ten onder gegaan aan zijn eigen avontuursdrang in die vervloekte expeditie.

Hoewel het niet hetzelfde bloed was dat door haar aders stroomde, had Brïna toch zijn nieuwsgierigheid geërfd. De verhalen die hij vertelde als hij terugkwam van een veldtocht hadden in haar iets losgemaakt dat vroeg of laat tot uitbarsting zou komen.

Met de beslissing van Kern om opnieuw een expeditie naar Ademorra te sturen, gaven ze impliciet toe dat er geen hoop meer was voor de leden van de eerste expeditie. Brïna had zich daar al maanden geleden bij neergelegd maar moeder had koppig volgehouden dat het nooit zo’n vaart kon lopen. Arkan had zich al uit zoveel situaties kunnen redden, waarom zou het nu anders zijn? Toen het nieuws zich verspreidde dat de Hydra was teruggekeerd met aan boord een paar vreemde sujetten en niemand van de voorwacht van de kolonisatie, was voor moeder alles stilgevallen. Nu zat ze alleen nog in haar hoekje te borduren.

“Ga je vader zoeken” betekende dus zoveel als: “Doe met je leven wat jíj wil, ik hou je niet tegen. Je moet de tijd niet laten wegtikken omdat ik niet wil inzien dat hij dood is.” Dus was Brïna vertrokken naar Shairra, naar Ademorra, het avontuur tegemoet.

Brïna Ghöl

Return of the Hydra Spekke