Return of the Hydra

Gazet van Shairra: Faits Divers (2)

(hier het vervolg op uw portie dagelijks nieuws, hét venster op de buitenwereld voor mensen met een luizige Gather Information check)

Proconsul komt tussenbeide in bendeoorlog

Zondagmiddag konden ordediensten van de proconsul met vereende krachten een uit de hand gelopen bendeoorlog beslechten. De Erymiaanse heirbaan, nochtans één van de rustigste plekken van onze liefelijke stad, werd tweemaal opgeschrikt door een hevige vechtpartij. Volgens Exapallates, woordvoerder van proconsul Diokles, vielen er ‘maar enkele tientallen doden, dankzij het stoutmoudig ingrijpen van onze dappere ordediensten’. Ook de materiële schade viel goed mee, deelde Exapallates de verzamelde pers mee, alleen ging de bovenverdieping van een kledingzaak volledig in vlammen op. Experts die de brand onderzochten, trekken links met de terrorist die eerder in het weekend al toiletten en wachters van de proconsul opblies (zie verderop).
De meeste slachtoffers zijn lid van het dievengilde ‘the Silent Snakes’, maar wie hun tegenstanders zijn, is niet helemaal duidelijk. Enkele getuigen spreken van ‘een groep krachtpatsers, nogal opzichtig vermomd als vrouwen. Hun boertig gedrag, vooral dat van die negerin, verraadde hen echter’. Travestieten, manwijven of echte vrouwen, het waren in elk geval geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken. De leidster, vermomd als een inquisiteur van Kern, was volgens forensische experts minstens level 9, gezien het onmogelijk hoge aantal critical hits dat ze uitgedeeld had. Vermoed wordt dat ze banden hebben met dat andere infame dievengilde, the Grabling Guild, temeer daar ze ontsnapten via de Cloaca Maxima.
“Laat die ratten maar wegkruipen in de riolen,” reageert Exapallates schamper “, we hebben de belangrijkste aanstoker van deze onlusten levend te pakken gekregen.” Hierbij wees hij op een onschuldig uitziend sujet, vakkundig geboeid met tientallen lappen stof. Later op die dag verrichtten de troepen van de proconsul nog verschillende arrestaties in de buurt, allemaal deel van een grondige schoonmaakactie, aldus de woordvoerder van de Proconsul: “Tegen het einde van het jaar hopen we de criminaliteit in deze stad grotendeels onder controle te hebben. U zal zien: met deze proconsul wordt het anders!”

SPORT: Nationaal record snack-vreten verpulverd
Zaterdagvoormiddag ondernamen een twintigtal kandidaten van divers pluimage een aanval op het wereldrecord Snack-vreten. Onbetwiste winnaar was Brïna Ghöl, een Half-Ogre, die vreemd genoeg geen priesteres is van the Devourer, maar van Cythaerea. Met een prestatie van 4 bessentaarten, 5 pond zoute nootjes en 1 half kilo calamares, op een scherpe tijd van 20 minuten, liet ze de tegenstand ver achter zich. De tweede, Obald the Fifth, reageerde teleurgesteld: “Ik dacht haar nog te pakken in de sprint, maar die halfgebakken calamares waren er te veel aan. Je zou toch denken dat ze na al die eeuwen hier zouden weten hoe een inktvis klaar te maken? ’t zag er godverdomme uit als het baksel van een halfzatte trol om 2u ’s nachts!”
Het wereldrecord snackvreten blijft met 83 pond nootjes en 152 zakken chips nog steeds op naam staan van Helmina Haraldsdottir.

Copkiller richt slachting aan onder de proconsulaire troepen
De proconsul mag zich dan al op de omvangrijke borst kloppen na zijn geslaagde actie op de Erymiaanse heirbaan, het voorbije weekend werden maar liefst twee patrouilles van zijn ordediensten teruggevonden, vakkundig geroosterd en in stukken gesneden. In beide gevallen liet de dader een bompakket achter, dat gelukkig geen verdere slachtoffers maakte.
Buurtbewoners zijn niet helemaal verbaasd door dit brute geweld. “Die proconsul zijn mannen hebben het zelf gezocht,” zo getuigt een oud vrouwtje “, zomaar burgers tegenhouden, hen ‘ondervragen’, en er dan met al hun goud vandaan gaan? Geen wonder dat de mensen dit niet meer pikken! Als ik nog jonger was geweest, en niet gedegradeerd tot NPC, dan had ik al lang mijn +3 Vampiric Dagger in die Diokles zijn vette pens gestoken!”
Eventjes werd dit weekend ook gevreesd voor een moordaanslag op de proconsul zelf, maar het aangespoelde lijk op het strand bleek bij nader inzien toch gewoon een potvis te zijn…

Comments

Rhynn

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.