Return of the Hydra

Onlusten in Shairra bereiken nieuw hoogtepunt

Voor de derde dag op rij is de handelsstad Shairra getroffen door zware rellen, die ditmaal een tragisch hoogtepunt kenden. De situatie escaleert.

Van uw reporter ter plaatse.

SHAIRRA – Kalendae van maart. Het broeit al geruime tijd onder de bevolking van de eens zo trotse hoofdstad van het Shairraanse rijk. De geplande hervormingen van de nieuwe proconsul vallen niet bepaald in goede aarde. Gisteren is het bij de Poort van de Dageraad tot een bloederig treffen gekomen tussen de ordediensten en een harde kern van oproerkraaiers. Hierbij lieten zeker veertien mensen het leven (alsook drie halflingen, twee gnomen, 8 straathonden en één neger, doch dit terzijde), waaronder 4 wachters uit de persoonlijke keurtroepen van gouverneur Diokles.
De ontsnapping van verschillende wilde dieren en monsters uit de persoonlijke menagerie van de proconsul kostte nog eens 8 man het leven, 5 van hen leden van de ordediensten. De materiële schade is aanzienlijk en het aantal gewonden loopt tegen de honderd. Heel wat van werden nadien bewusteloos gevonden naast de kooi van een Storm Giant – onderzoek wees uit dat ze met een onbekend stomp voorwerp herhaaldelijk op het hoofd geslagen werden… Het wapen in kwestie is nog steeds onvindbaar, en de Storm Giant in kwestie, deze ‘Son of Ingomar’, ontkent alle betrokkenheid.

Er zijn nog meer raadsels onopgelost. Zo zijn de aanstokers van de opstand nog steeds voortvluchtig. Gezocht wordt naar personen die aan de volgende beschrijving voldoen:

  • Een wijfjesnegerin, die blijkbaar luistert naar de naam ‘Whoop’ en iedereen die haar tegenspreekt eten in de muil duwt.
  • Een dikke boerin die haar gezicht verbergt onder een goedkope helm (2 cp in ‘de Zeeman’)
  • Een reus van een kerel in kapmantel, gewapend met een speer en een doos rotte tomaten
  • Een pygmee, die niet van de vrouwen kan afblijven

Deze actie wordt opgeëist door the Grabling Guild. Ze spreken over zeker 2000 manifestanten, de ordediensten houden het op 6d6x10.

Comments

Rhynn

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.